De missie van dōTERRAdōTERRA wil de belangrijke gezondheidsvoordelen van essentiële oliën met een therapeutische kwaliteit delen met de wereld. Zij doet dit door:

  • onderzoeken en ontwikkelen van essentiële oliën die voldoen aan de hoogste kwaliteit via een netwerk van hoogopgeleide en ervaren botanici, chemici, gezondheidswetenschappers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
  • produceren van essentiële oliën die voldoen aan de hoogste kwaliteits-, zuiverheids- en veiligheidsstandaard in de industrie: CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®.
  • distribueren van de producten via onafhankelijke productconsultants die werkend vanuit huis of praktijk, dōTERRA gezondheidsproducten introduceren, adviseren, trainen, en lokaal verkopen door persoonlijk contact, alsmede via wereldwijde, gepersonaliseerde websites.
  • bieden van trainingen aan iedereen die geïnteresseerd is om te leren hoe essentiële oliën met een therapeutische keurmerk kunnen worden gebruikt als zelfzorg gezondheidsalternatief.
  • samenbrengen van professionals in de traditionele en alternatieve geneeswijzen om verdere studie en toepassing van de therapeutische kwaliteit van de essentiële oliën in de moderne gezondheidszorg aan te moedigen.