Alcohol Ketanus 96 % - 100 ml.

€ 8,95

T.b.v. schoonmaken diffusers of DIY gietzeep

Omschrijving: Een spray flesje of gevuld met chirurgische alcohol. Alcohol is een onmisbaar basis product om aan de slag te kunnen gaan met het maken van cosmetica. Reinig en ontsmet altijd goed werkvlakken, gereedschappen en potjes om verontreiniging en bacteriegroei te voorkomen.

 

Benaming: Alcohol Ketonatus 96% - (spiritus ketonatus fortior)

 

Merk: Medisept

 

Veiligheidsinformatie:

  • Licht ontvlambare vloeistof.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Uit de buurt houden van open vuur, brandende sigaretten of hete oppervlakken.
  • In goed gesloten verpakking en op goed geventileerde plaats bewaren.
  • Koel en achter slot, buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten.
  • Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.